Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․
36|2

18|2

9|3

3|3

1|

369|3

123|3

61|61

1|
2․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․
48, 75, 258, 1000, 303, 800
3․ Թիվը վերլուծվում է երկու պարզ արտադրիչների, որոնցից մեկը միանշ թիվ է, իսկ
մյուսը՝ երկնիշ։ Արտադրիչների տարբերությունը 4 է։ Գտե՛ք այդ թիվը։
4․ Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․
8 և 12
10 և 25
5․ Մի քառակուսու պարագիծը 14 սմ է, իսկ մյուսինը՝ 50 սմ։ Քանի՞ սանտիմետրով է
քառակուսիներից մեկի կողմը մյուսի կողմից մեծ։
Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․
81, 120
2․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․
92, 108, 625, 1024, 704, 888
3․ Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ
այն 125-ից մեծ չէ։
4․ Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․
18 և 24
48 և 60
5․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։