Մի առավոտ ես զառտնոցի մի մտքով իսկ ինչ եթե ես կստեղծեմ ռոբոտների որոց անունը կդնեմ նեստա։ Տաս տարի անց։ Ես առդեն 21 տարեկան եմ ու ես կարամ արդեն իմ տաս տարվա միտքը կատարել։ ես գնացի իմ լաբորատորիան և սկսեցի սարքել նրան։ մեկ ամիս անց։ ես արդեն սարքել եմ այդ ռոբոտին նա ունոր դեղին և եռանկյունի գլուղ։ Այդ ժամանակ իմ ընկեր Ալեքը։ Ես արդեն ։

Առավոտը

Մի առավոտ ես զարթնեցի և առաջինը դեմքս լվացի և գնացի խոհանոց։ Մայրիկիս ասացի, որ ինձ ճաշ պատրաստի։ Նա ինձ պատրաստեց ձվածեղ և ասաց,որ մինչև վերջ ուտեմ։Ես ասացի լավ և գնացի դպրոց, բայց ճանապարհիս դիմացս դուրս եկավ սև ևղկատուն։

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Կարդացե՛ք կոտորակները․
, , , , ,
2․ Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը

3․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորակն կոտորակը․

4․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․

5․ Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան հինգ վեցերորդ մասը։
Տնային առաջադրանքներ
1․ Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը

2․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորակն կոտորակը․

4․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․

  1. Գտնել ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 8սմ է, իսկ հիմքը
    քառակուսի է, որի կողմը երկու անգամ փոքր է ուղղանկյունանիստի բարձրությունից։