մայրենի

Պարտություն-հպարտություն
լուր-ալուր
երթ-թերթ
աղեղ-
կար-նկար
յուղ-գյուղ
լոր-կլոր
ութ-բութ
վազ-ավազ
աքար-շաքար
ախտ-բախտ
ճար-օճար
նուշ-անուշ
ծուխ-ածուխ
կարել-նկարել
այծ-կայծ