Այրումը քիմիական ռեակցիա է, որի ընդացկում անջատվում է լույս և ջեռմությու։

առաջին պայմանը պետքե նյութը նախապես տաքացնել միջև բռնըկման ջերմաստիծանը։

հրդեհը կարելի է հանգցնել կամ ջերմաստիծան իջեցման, կամ դադարեցնելով թթվածնի։

բացում ենք պատուվանները փակում ենք գազի կլապանները։

Քամի

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Ի՞նչ բնութագրիչներ ունի քամին: արագություն, ուղղություն, ուժ
  2. Ի՞նչ սարքով և ինչպե՞ս են որոշում քամու ուղղությունը: հողմացույցի օգնությամբ, շար­ժական սլաքը քամուց պտտվում է և միշտ ուղղված է լինում քամու դեմ
  3. Ինչի՞ց է կախված քամու ուժը, ի՞նչ միավորով են չափում: արագությունից:  քամու ուժը չափում են բալերով՝ 0-ից մինչև 12 բալ
  4. Ի՞նչ սարքով են չափում քամու արագությունը, ո՞րն է չափման միավորը:
  5. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում քամու ուժը: նավարկելիս, էլեկտրակայաններ կառուցելիս

Ստորերկրյա ջրեր

  • Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։

Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերն են, որոնք առաջանում են անձրևաջրերի և սառույցների ներծծման և կուտակման հետևանքով:

  • Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում: աղբյուր, գեյզեր, ջերմուկ, արտեզյան ջրեր
  • Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները: Բերեք օրինակներ։

ջրաթափանց — որը ջուրը անցկացնում էր իր մեջով

ջրամերժ — ջուրը հեշտությամբ չի անցնում իրենց մեջով

  • Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:

բուժիչ հատկություններ ունեն, խմելու համար

Գետ

Գետը՝ երկրի վրա թափվող տեղումներից, անձրևից, ձյունից, առաջացած ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերը: Գետը  ջրի  բնական և  մշտական հոսք  է, որն ընթանում է իր  մշակած հունով:

Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:

սկիզբ — ակունք

վտակ — գլխավոր կամ մայր գետին գետեր

գետաբերան — որտեղ գետը թափվում

գետահովիտ — երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունը, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը

Գետերի սնման աղբյուրներ՝ անձրև, հալվող ձյուն,

Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջև՝ հորդացման ժամանակ բարձրանում է գետի ջրի մակարդակը ժամանակավոր, իսկ վարարման ժամանակ բարձրանում է հանկարցակի, ինտենսիվ