Ոսկեգործական դպրոցի ցուցահանդես

Ոսկերչության ընտրության խմբի ամփոփիչ ցուցադրությանը ներկայացնելու եմ ։ Նախնական ստեղծվել է աշխատանքի էսկիզը, այնուհետև աշխատել ենք մոմով։ Վերջնական արդյունքը ստացել ենք բրոնզից։