Չորրորդ կանգառ

Զարկ՝ նախքան հեծանիվ քշելը՝ 70

 Զարկ՝ հեծանիվ քշելուց հետո՝ 75

600դմ ճանապարհ՝ 28վրկ- ում 

1վ-ում՝ 600:28= դմ/վ արագությամբ 21 (12)

1ժ-ում՝ 1ժ=3600վ 3600×21=75600

Երրորդ կանգառ

Իմ զանգվածը՝29կգ

 Իմ զանգվածը ուսապարկով՝30կգ200g

Ուսապարկի զանգվածը՝ 1կգ 200g

 Իմ զանգվածը, արտահայտված գրամով 29000

Իմ զանգվածը ուսապարկով, արտահայտված գրամով՝ 30200

Ուսապարկի զանգվածը, արտահայտված գրամով՝  1200

Առաջին և երկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը՝ քառակուսի

Կողմը՝ 15սմ

Պարագիծը՝ 60սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով՝ 600մմ

Մակերեսը՝225

Պատկերի անվանումը՝ ուղղանկյուն

Երկարություն՝ 16սմ

Լայնություն՝ 6 սմ

Պարագիծը՝ 44սմ

Պարագիծը արտահայտվածմմ-ով՝ 440մմ

Պատկերի անվանումը՝ եռանկյուն

Կողմերը՝ 8սմ, 8սմ, 9սմ

Պարագիծը՝ 25սմ

Պարագիծը արտահայտվածմմ-ով՝250մմ

Աշխատանքի տևողությունը՝ 9ր