դասարանում .29.09.2021.թ․

հարևան- 6 տառ,7 հնչյուն

Սեևան- հինգ տառ, վեց հնչուն

ոզնի- չորս տառ, չորս հնչյուն,

եղանակ-վեց տառ, վեց հնչյուն

տերևաթափ-ութ տառ, ինը հնչյուն

ոհմակ-հինգ տառ, վեց հնչյուն

անօթևան- յոթ տառ,ութ հնչյուն

ելակ-չորս տառ,հինգ հնչյուն

ամենաերկար- տաս տառ, տասնմեկ հնչյուն

Մայրենի

06.09

Հայերեն այբուբենը կոչվում է այբուբեն առաջին տառերի անուններով։

2.ա,բ,գ,ե,,է,ը,,ժ,ի,լ,խ,ծ,կ,հ,ձ,ղ,ծ,մ,յ,ն,շ,ո,չպ,ռ,,վ,տ,ր,ու,ֆ,ք,

ձ և,օ,

3. Բառերը բառարանում դասավորված են այբենարանական կարգով։

4. դարպաս,եղինջ,թակարդ,կատսա,սշեպ, շյուղ

5. մատյան,մեղավոր,մթերք, միլիոն, մխիթարել, մողես, մրջուն