դասարանում .29.09.2021.թ․

հարևան- 6 տառ,7 հնչյուն

Սեևան- հինգ տառ, վեց հնչուն

ոզնի- չորս տառ, չորս հնչյուն,

եղանակ-վեց տառ, վեց հնչյուն

տերևաթափ-ութ տառ, ինը հնչյուն

ոհմակ-հինգ տառ, վեց հնչյուն

անօթևան- յոթ տառ,ութ հնչյուն

ելակ-չորս տառ,հինգ հնչյուն

ամենաերկար- տաս տառ, տասնմեկ հնչյուն