Он стал часто болеть, потому что перестал кушать полезные фрукты․ повечерам умена бывает сваботноу время и я обична․ моя сестра скоро начнет кушать․ Малчик продалжал

громко играть fortniteы я таки и не успел поиграт станд оф 2․ чтобы мама чаше улыбалас надо улыбысы

Դասարանում

128․

Միջօրեի շոգից ու տոթից կարծես ամեն ինչ հալվել և անէացել էր։

Թվում էր, թե բացի օձերից ոչ մի կենդանի արարած չկա աշխարհում։

Լավ էր, որ նախօրոք պատրաստվել էինք։Կեսօրվա տոթին մնում

էինք մեր զով սենյակում, երեկոն անցկացնում էինք բացօթյա տաղավարում։

Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․
36|2

18|2

9|3

3|3

1|

369|3

123|3

61|61

1|
2․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․
48, 75, 258, 1000, 303, 800
3․ Թիվը վերլուծվում է երկու պարզ արտադրիչների, որոնցից մեկը միանշ թիվ է, իսկ
մյուսը՝ երկնիշ։ Արտադրիչների տարբերությունը 4 է։ Գտե՛ք այդ թիվը։
4․ Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․
8 և 12
10 և 25
5․ Մի քառակուսու պարագիծը 14 սմ է, իսկ մյուսինը՝ 50 սմ։ Քանի՞ սանտիմետրով է
քառակուսիներից մեկի կողմը մյուսի կողմից մեծ։
Տնային առաջադրանքներ
1․ Գտե՛ք թվի բոլոր պարզ բաժանարարները․
81, 120
2․ Հետևյալ թվերը վերլուծեք պարզ արտադրիչների․
92, 108, 625, 1024, 704, 888
3․ Մի թվի պարզ բաժանարարներն են 2-ը, 5-ը և 7-ը։ Գտե՛ք այդ թիվը եթե հայտնի է, որ
այն 125-ից մեծ չէ։
4․ Գտեք տրված թվերի ընդհանուր պարզ արտադրիչները․
18 և 24
48 և 60
5․ Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

«Հսկան» բալլադի բառարան

Վերակացու — տնօրեն, հսկիչ, կառավարիչ

վիթխարի — խոշոր, մեծ, հսկայական

լու — փոքրիկ միջատ

հանդ — դաշտ

ուսկից — որտեղից

սեգ — գեղեցիկ, փարթամ

զարկել -խփել

հարայ տալով — օգնության կանչ

ջոկ — տարբեր, առանձին

Ստորերկրյա ջրեր

  • Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։

Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերն են, որոնք առաջանում են անձրևաջրերի և սառույցների ներծծման և կուտակման հետևանքով:

  • Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում: աղբյուր, գեյզեր, ջերմուկ, արտեզյան ջրեր
  • Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները: Բերեք օրինակներ։

ջրաթափանց — որը ջուրը անցկացնում էր իր մեջով

ջրամերժ — ջուրը հեշտությամբ չի անցնում իրենց մեջով

  • Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:

բուժիչ հատկություններ ունեն, խմելու համար

Հայոց լեզու 5

103.

ջրահարս,ծովանկար-ջրանկար ծովահարս

ժանգապատ,արծաթագույն-ժանգագյուն,արծաթապատ

հողմածին գրաղաց-հողմաղաց,գրածին

զորագունդ երկրամաս-զորամաս երկրագունդ

104․

ձեռ+ա+գիր

գեղ+ա+նկար

շուրջ+ա+զգեստ

սեր+ա+հոժա

դեղին+ա+կտուց

հոդ+ա+կապ

105.

ա․առևտուր,

բ․դասաժամ

106․

107.

108.

Գետ

Գետը՝ երկրի վրա թափվող տեղումներից, անձրևից, ձյունից, առաջացած ջրային համակարգ է, որն ունի իր առանձին մասերը: Գետը  ջրի  բնական և  մշտական հոսք  է, որն ընթանում է իր  մշակած հունով:

Ի՞նչ մասերից է բաղկացած գետային համակարգը:

սկիզբ — ակունք

վտակ — գլխավոր կամ մայր գետին գետեր

գետաբերան — որտեղ գետը թափվում

գետահովիտ — երկրի մակերևույթի այն ձգված գոգավորությունը, որի ցածրադիր մասով հոսում է գետը

Գետերի սնման աղբյուրներ՝ անձրև, հալվող ձյուն,

Ի՞նչ տարբերություն կա հորդացման և վարարման միջև՝ հորդացման ժամանակ բարձրանում է գետի ջրի մակարդակը ժամանակավոր, իսկ վարարման ժամանակ բարձրանում է հանկարցակի, ինտենսիվ