Он стал часто болеть, потому что перестал кушать полезные фрукты․ повечерам умена бывает сваботноу время и я обична․ моя сестра скоро начнет кушать․ Малчик продалжал

громко играть fortniteы я таки и не успел поиграт станд оф 2․ чтобы мама чаше улыбалас надо улыбысы

Դասարանում

128․

Միջօրեի շոգից ու տոթից կարծես ամեն ինչ հալվել և անէացել էր։

Թվում էր, թե բացի օձերից ոչ մի կենդանի արարած չկա աշխարհում։

Լավ էր, որ նախօրոք պատրաստվել էինք։Կեսօրվա տոթին մնում

էինք մեր զով սենյակում, երեկոն անցկացնում էինք բացօթյա տաղավարում։