«Հսկան» բալլադի բառարան

Վերակացու — տնօրեն, հսկիչ, կառավարիչ

վիթխարի — խոշոր, մեծ, հսկայական

լու — փոքրիկ միջատ

հանդ — դաշտ

ուսկից — որտեղից

սեգ — գեղեցիկ, փարթամ

զարկել -խփել

հարայ տալով — օգնության կանչ

ջոկ — տարբեր, առանձին

Ստորերկրյա ջրեր

  • Ի՞նչ են ստորերկրյա ջրերը: Ինչպե՞ս են դրանք առաջանում։

Երկրի ընդերքում գտնվող ջրերն են, որոնք առաջանում են անձրևաջրերի և սառույցների ներծծման և կուտակման հետևանքով:

  • Ստորերկրյա ջրերը երկրակեղևում ըստ իրենց տեղադիրքի ի՞նչ տեսակների են լինում: աղբյուր, գեյզեր, ջերմուկ, արտեզյան ջրեր
  • Որո՞նք են ջրաթափանց և ջրամերժ ապարները: Բերեք օրինակներ։

ջրաթափանց — որը ջուրը անցկացնում էր իր մեջով

ջրամերժ — ջուրը հեշտությամբ չի անցնում իրենց մեջով

  • Ի՞նչ նպատակներով են օգտագործվում ստորերկրյա ջրերը:

բուժիչ հատկություններ ունեն, խմելու համար

Հայոց լեզու 5

103.

ջրահարս,ծովանկար-ջրանկար ծովահարս

ժանգապատ,արծաթագույն-ժանգագյուն,արծաթապատ

հողմածին գրաղաց-հողմաղաց,գրածին

զորագունդ երկրամաս-զորամաս երկրագունդ

104․

ձեռ+ա+գիր

գեղ+ա+նկար

շուրջ+ա+զգեստ

սեր+ա+հոժա

դեղին+ա+կտուց

հոդ+ա+կապ

105.

ա․առևտուր,

բ․դասաժամ

106․

107.

108.