Սովորական կոտորակի գաղափարը Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը

Որոշիր, թե ո՞ր կոտորակն է համապատասխանում B տառին:

9/10

aassAB2.bmp

Որոշիր, թե ինչպե՞ս է կոչվում մետրի մեկ տասներորդ մասը:

Գրել ամբողջական անվանումը:

1դեցիմետր

Կոտորակի տեսքով գրիր, թե ցենտների ո՞ր մասն է կազմում 9

9/100