1. Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
    Նվագել (, ջութակ), կռվել (թշնամու դեմ, ), վերաբերել (հարցին, ), վատ վերաբերվել (ընկերոջը,), անհանգստանալ , կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, , հաղթել (, մրցույթին), կասկածել (, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (, առաջարկի հետ)

2. Գրել դարձվածքների բացատրությունը՝՝

Իրար սրտից ջուր խմել –իրար հածելի խոսկեր ասեկ
Հազար մաղով անցկացրած –անամոթ
Հիվանդի համար ջուր բերող –ոգնող
Գլխին կրակ թափել –անպանվել
Կանաչ-կարմիրը կապել –պսակվել ամուսնանալ
Կոպեկի համար մեռած –ժլատ
Ուրիշի բնում ձու ածել –օգուտը ուրիշին տալ
Ոտքի կոխան դարձնել –վոտահարել
Փուշը մատից հանել –մեկին օգնել
Գրքի մի երեսը կարդալ հարցին միկողմից պատասխանել

3.<<Ես սիրում եմ իմ ծննդավայրը>> վերնագրով գրել պատմություն՝ փորձելով օգտագործել դարձվածքներ։

Share this:

Սկսեցին գնալ դեպի հարաֆ

նախնադարյան խոտ

կանայք զբաղվում եին հավագջությամբ, իսկ տղամարդիք՝ վորսորդությամբ և ձկնորսությամբ

քերից,հատիչ, կտռիչ, ծակիչ բոլորը քարից եր նաև այտեղ հայտնաբերեցին կրակ

բանական էակները արոյունակից ազգականներ եին, ապրում եինը խմբերով, ունեին մժտական տարացկ հոգ եին տանում և պաշտպանում միմիանց։

Այրումը քիմիական ռեակցիա է, որի ընդացկում անջատվում է լույս և ջեռմությու։

առաջին պայմանը պետքե նյութը նախապես տաքացնել միջև բռնըկման ջերմաստիծանը։

հրդեհը կարելի է հանգցնել կամ ջերմաստիծան իջեցման, կամ դադարեցնելով թթվածնի։

բացում ենք պատուվանները փակում ենք գազի կլապանները։