1. Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
  Նվագել (, ջութակ), կռվել (թշնամու դեմ, ), վերաբերել (հարցին, ), վատ վերաբերվել (ընկերոջը,), անհանգստանալ , կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, , հաղթել (, մրցույթին), կասկածել (, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (, առաջարկի հետ)

2. Գրել դարձվածքների բացատրությունը՝՝

Իրար սրտից ջուր խմել –իրար հածելի խոսկեր ասեկ
Հազար մաղով անցկացրած –անամոթ
Հիվանդի համար ջուր բերող –ոգնող
Գլխին կրակ թափել –անպանվել
Կանաչ-կարմիրը կապել –պսակվել ամուսնանալ
Կոպեկի համար մեռած –ժլատ
Ուրիշի բնում ձու ածել –օգուտը ուրիշին տալ
Ոտքի կոխան դարձնել –վոտահարել
Փուշը մատից հանել –մեկին օգնել
Գրքի մի երեսը կարդալ հարցին միկողմից պատասխանել

3.<<Ես սիրում եմ իմ ծննդավայրը>> վերնագրով գրել պատմություն՝ փորձելով օգտագործել դարձվածքներ։

Share this:

Սկսեցին գնալ դեպի հարաֆ

նախնադարյան խոտ

կանայք զբաղվում եին հավագջությամբ, իսկ տղամարդիք՝ վորսորդությամբ և ձկնորսությամբ

քերից,հատիչ, կտռիչ, ծակիչ բոլորը քարից եր նաև այտեղ հայտնաբերեցին կրակ

բանական էակները արոյունակից ազգականներ եին, ապրում եինը խմբերով, ունեին մժտական տարացկ հոգ եին տանում և պաշտպանում միմիանց։

Այրումը քիմիական ռեակցիա է, որի ընդացկում անջատվում է լույս և ջեռմությու։

առաջին պայմանը պետքե նյութը նախապես տաքացնել միջև բռնըկման ջերմաստիծանը։

հրդեհը կարելի է հանգցնել կամ ջերմաստիծան իջեցման, կամ դադարեցնելով թթվածնի։

բացում ենք պատուվանները փակում ենք գազի կլապանները։

Իմ ընկերը

Իմ ամենա լավ ընկերի հետ մենք ճանոթացել ենք 4 տարեկանում։ Նկարչության տեղը։ Իսկ մյուս իմ ընկորի հետ ես ճանոթասա 5երորդ ասարան իր անունը Սեյեդ Մոհամ նա եկել է Արաբաստանից և նա շատ վատ գիտի հայերեն բայց նա հայ է։ Նա շատ վատե նկարում բայց շատ լավ է նկարում իր ամենա լավ ընկերին Նիկոին։ Ես այդ երկու ընկերների հետ անթաթ գնում եմ ֆուտբոլ խաղալու իմ ընկերնեռը խաղում են հարձակվող իսկ եց դարպասապահ։ Միքանի օր առաջ մենք խաղում եինք ֆուտբոլ

Իմ ստաղծաց խաղակիքը

Ես կուզենայ ստեղել այնպես խաղակիք որ նա լիներ եռեք կենդանիների խառնույդ։

Այդ երեք կենդանիները կլինեին գետաժի, շուն, և դինոզավր։ Ես ընտռեցի այտ երեք կենդանիներին ոռտեվ նրանք այն կենդանինեռնեն որոնք կապչունեն։

Սովորական կոտորակի գաղափարը Սովորական կոտորակի հիմնական հատկությունը

Որոշիր, թե ո՞ր կոտորակն է համապատասխանում B տառին:

9/10

aassAB2.bmp

Որոշիր, թե ինչպե՞ս է կոչվում մետրի մեկ տասներորդ մասը:

Գրել ամբողջական անվանումը:

1դեցիմետր

Կոտորակի տեսքով գրիր, թե ցենտների ո՞ր մասն է կազմում 9

9/100


6th Grade

Books
English-in-Mind-starter-1

Oxford_Word_Skills_Basic

September 5-9

Lesson one
Classwork-Introduction.
Homework

Complete the sentences with the forms of to be in the present simple (am, is, are).

 1. I ….at home.
 2. She ….not at home in the morning.
 3. We … in the park.
 4. This …my new laptop.
 5. Our friends …on their summer holidays.
 6. Uncle George …. a good football player.
 7. The dog ….under the table.
 8. He …. very funny.
 9. The shoes….white.
 10. You ….right.
 11. Susan … good at tennis.
 12. They …in the house.
 13. His T-shirts … cool.
 14. My sister …a good swimmer.
 15. She …. in Italy.

Change the verb into the correct form:

1. London  (be) in England.
2. The summer  (be) hot.
3. She  (drive) very well.
4. They (open) the store at 8:00.
5. Linda  (be) a very pretty girl.
6. I (have) several jobs.
7. Water (boil) at 100 degrees.
8. Water  (freeze) at 0 degrees.
9. My sister  (speak) English.
10. He  (have) a big apartment.
11. A triangle  (have) three corners.
12. My birthday  (be) in June.
13. Books (have) pages.
14. Dogs  (be) good friends.
15. I  (work) hard.

Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը

Հայոց լեզուն անցել է զարգացման երեք փուլ`

 1. Գրաբար կամ հին հայերեն (5-11րդ դար , Ոսկե դար): Գրաբարով են ստեղծագործել հինգերորդ դարի պատմիչներ Ագաթանգեղոսը, Փարպեցի, Խորենացի, Եղիշե, Եզնիկ Կողբացի:
 2. Միջին կամ կիլիկիան հայերեն: (Ֆրիկ, Վարդան Այգեկցի, Մ. Գոշ, Քուչակ):
 3. Աշխարհաբար ` իր երկու տարբերակներով: (17րդ դարից մինչև մեր օրերը)Աշխարհաբարով են գրել Աբովյանը,Ռաֆֆիմ , Մուրացանը, Շիրվանզադեն, Թումանյանը , Իսահակյանը, Տերյանը, Չարենցը Բակունցը, Շիրազը, Սևակը, Սահյանը , Հրանտ Մաթևոսյանը և այլ: Աշխարհաբարից են ծագել այժմյան հայերենի  երկու գրական տարբերակները.  արևելահայերենը և արևմտահայերենը: Արևելահայերենը ձևավորվել է արարատյան բարբառի հիման վրա, ՀՀ պետական լեզուն է , խոսում են նաև պարսկաստանի հայերը: Արևմտահայերենը ձևավորվել է Պոլսի բարբառի հիման վրա, այն սփյուռքի հայության գրական լեզուն է: Արևմտահայերենով գրել են Դուրյանը, Դանիել Վարուժանը, Մեծարենցը, Սիամանթոն, Գրիգոր Սոհրաբը և Հակոբ Պարոնյանը: 1915 թվականից հետո սփյուռքում ստեղծված գրականությունը կոչվեց սփյուռքահայ գրականություն, որի ներկայացուցիչներն են Շահան Շահնուրը, Համաստեղը, Մուշեղ Իշխանը, Վահան Թեքեյան, Հակոբ Օշականը, Վահե Հայկը, Կոստան Զարյան և ուրիշեր: Կան նաև սփյուռքում ապրող օտարագիր հայ գրողներ, ինչպիսիք են Վիլիամ Սարոյանը, Մայքլ Առլեն կրտսերը, Լևոն Զավեն Սյուրմելյանը (անգլիագիր): Անրի Թրուայան, Վահե Քաչա (ֆրանսագիր): Ալիսի Կիրակոսյանը (իսպանագիր):

Հայոց լեզուն պատկանում է հնդևրոպական լեզվաընտանիքին: Գերմանացի գիտնական Հայնրիխ Հյուբշմանը ապացուցեց, որ հայերենը ինքնուրույն ճյուղ  է: Հայերենին ցեղակից են անգլերենը, իտալերենը, իսպաներենը, իռլանդերենը, ֆրանսերենը, դանիերենը, նորվեգերենը, նիդերլանդերենը, շվեդերենը, լատիշերենը, լիտվերենը, բուլղարերենը, չեխերենը, բելառուսերենը, ուկրաիներեն, խորվաթերենը, հնդկերենը, հունարենը, պարսկերենը, քրդերենը, օսեթերեն:

Իմ մասին

Ես Ալեք նեմ։ Ես ունեմ զուիբ եղբաիր և մենք միասին այս տարի Հյուսիսային դպրոցից տեղափողվեցի միջին դպրոցի 6րդ դասարան։ Ես գիտեմ նվագել դաշնամուր։ Ընկերների հետ ազատ ժամանակ բակում սիրում եմ խաղալ ֆուտբոլ սովորաբար ես դարպասապահ եմ կանգնում։

Հոդված 20.Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները

1. Ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ունեն հավասար իրավունքներ և պարտականություններ: Դրանք սահմանվում են օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ:

2. Սովորողն իրավունք ունի`

1) ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան կրթություն.

2) ծնողի համաձայնությամբ ընտրելու ուսումնական հաստատությունը և ուսուցման ձևը, ինչպես նաև տվյալ ուսումնական հաստատությունում առկա հոսքը, ստանալու կրթական վճարովի ծառայություններ.

3) անվճար օգտվելու ուսումնական հաստատության ուսումնանյութական բազայից.

4) մասնակցելու ներդպրոցական և արտադպրոցական միջոցառումների.

5) պաշտպանված լինելու ցանկացած ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումներից, շահագործումից, մանկավարժական և այլ աշխատողների ու սովորողների այնպիսի գործողություններից կամ անգործությունից, որով խախտվում են սովորողի իրավունքները, կամ ոտնձգություն է արվում նրա պատվին ու արժանապատվությանը.

6) ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով մասնակցելու ուսումնական հաստատության կառավարմանը.

7) ազատորեն փնտրելու և մատչելիորեն ստանալու ցանկացած տեղեկատվություն, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի.

8) ազատ արտահայտելու սեփական կարծիքն ու համոզմունքները.

9) օգտվելու օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներից:

3. Սովորողը պարտավոր է`

1) կատարել ուսումնական հաստատության կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները.

2) ստանալ հանրակրթության պետական չափորոշիչներին համապատասխան գիտելիքներ, ձեռք բերել և տիրապետել համապատասխան հմտությունների և կարողությունների, բավարարել սահմանված արժեքային համակարգին ներկայացվող պահանջները.

3) հաճախել և մասնակցել ուսումնական պարապմունքներին.

4) կատարել օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:

Հոդված 21.Սովորողների նկատմամբ կիրառվող կարգապահական տույժերը

1. Ուսումնական հաստատությունում կարգապահությունն ապահովվում է օրենքով, ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ և ներքին կարգապահական կանոններով սահմանված կարգով:

2. Ուսումնական հաստատության ներքին կարգապահական կանոնները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքերում սույն օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով միջին և ավագ դպրոցների սովորողների նկատմամբ կարող են կիրառվել հետևյալ կարգապահական տույժերը.

1) նկատողություն.

2) խիստ նկատողություն:

3. Սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ նշանակելու օրվանից հետո՝ մեկ տարվա ընթացքում, կարգապահական տույժը կարող է հանվել, եթե սովորողը կարգապահական նոր խախտում թույլ չի տվել և դրսևորել է իրեն որպես բարեխիղճ, օրինակելի, կարգապահ սովորող:

4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված կարգապահական տույժը մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում նույն սովորողի նկատմամբ կրկնակի կիրառվելու դեպքում ուսումնական հաստատությունը կարող է`

1) առաջարկել ծնողին սովորողին տեղափոխել այլ ուսումնական հաստատություն.

2) դիմել սոցիալական աջակցության բնագավառի լիազոր մարմնին` երեխային սոցիալական աջակցության ծառայություն կազմակերպելու առաջարկով:

5. Եթե ոչ պետական ուսումնական հաստատության, մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցի, ինչպես նաև այլընտրանքային ուսուցման համակարգում սովորողը կամ նրա ծնողը չի պահպանել պայմանագրային դրույթները, կամ սովորողը չի ապահովել կրթության բովանդակությանն ու ծավալի յուրացմանը ներկայացվող նվազագույն պահանջները, ապա տվյալ ուսումնական հաստատությունը կարող է միակողմանի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին տասն օր առաջ տեղյակ պահելով ծնողին:

6. Ուսումնական պարապմունքներից սովորողի հաճախակի անհարգելի բացակայության համար պատասխանատվություն է կրում ծնողը` օրենքով սահմանված կարգով:

Հոդված 22.Սովորողների առողջության պահպանումը

1. Ուսումնական հաստատությունն ապահովում է կրթական ծրագրի կատարման անվտանգ և ապահով պայմաններ, բնականոն աշխատանքային ռեժիմ, բժշկական օգնություն և սպասարկում, սովորողների ֆիզիկական զարգացման ու առողջության ամրապնդման համար անհրաժեշտ պայմաններ, ձևավորում է անձնական հիգիենայի և առողջ ապրելակերպի հմտություններ՝ համաձայն առողջապահության բնագավառում պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի:

2. Սովորողների առողջության պահպանման և ֆիզիկական ու մտավոր զարգացման դժվարությունները կանխարգելելու, վերականգնելու նպատակով յուրաքանչյուր սովորող տարին առնվազն մեկ անգամ անցնում է բժշկական (պրոֆիլակտիկ) հետազոտություն` ուսումնական հաստատության բժշկական սպասարկման ծառայության կողմից, իսկ դրա անհնարինության դեպքում` տարածքային սպասարկման առողջապահական կազմակերպության կողմից` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

Հոդված 23.Սովորողների խրախուսումը

1. Սովորողների համար ուսումնական հաստատության, նրա հիմնադրի, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական գործընկերների, կազմակերպությունների, անհատների կողմից կարող են սահմանվել բարոյական և նյութական խրախուսման ձևեր` շնորհակալագիր, գովասանագիր, դրամական խրախուսում կամ ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ ձևեր։