Ի՞նչ է վառելանյութը։Վառելա նյութը նայէ վորը կրակի կոնտակտի հեհ առանց հատուկ նյութերի վառվում է։

Բնապահպանակ տեսակետից վառելիքի ո՞ր տեսակներն են ավելի առավել նախընտրելի

Բենզին, ըուղ, նաֆտ։

Հիմնականում ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման արդյունքո

չուխ, մոխիր,

30.09.2022

Լրացնել բաց թողնված տառերը դ կամ թ:

Ընդհանուր, ընդացք, ժողովուրդ,  որդի, օթևան, բերթաքաղաք, գաղդական, , շփոդվել, շքերդ, որդ(ճիճու), որդ (խաղողի թուփ), սփրթթնել,  արդնանալ, խաղաթուղթ, խենթանալ, ծաղկազարդ, հարդավայր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (է կամ ե)

երգ, էակ, ամենաեական, բար.եկամ, էներգիա, վրաեերթ, երես, էիր, էջահամար, որևէ, մանրէ, էինք,վերելք,գետեզր,կիսաեփ,լայնէկրան,վայրէջք, էրանգ, էզր:

Լրացնել բաց թողնված տառերը: (օ կամ ո)

Բոլոր,օրոշակի,ողկույզ,ամենօրյա,երրորդ,ամենորյա,վողջ,հանրոոգուտ,ոսկեզոծ,վեհորեն.,օրեցոր,մեղմորեն,օգտակար,օրինակելի,նրբաոճ,բարձրորակ,մեղմորոր,անօդ,կեսօր,ոսկեօղ,վատորակ,ոսկի,օդաչու, որակ,արագորեն, օրացույց, օդապարիկ,ան.որեն,ամանօր, որոշում:

2. Թարգմանել Եզոպոսի հետևյալ առակները․