1.<<Իմ անվան պատմությունը>> գրել փոքրիկ տեղեկություն․

Իմ անունը ամերիկահայ բարեգործ Ալեք Մանուկյանի անունից է նա Հայաստանի հերոս է։

2 .Լրացնել բաց թողնված տառերը` գրելով օ կամ ո, և բացատրել այդ բառերի իմաստները.

 որդան-կարմիր

ոսկեզոծել-ոսկով պատել

որսորդ-որս անող

որթ-խաղողի վազ

հայորդի-հայի որդի-հայի տղա

ոսկե օղ- ականջի ոսկե օղ

օձագալար-օձի նման գալարվող

նրբաոճ-նուրբ կազմվածք ունեցող

ամենաորակյալ-ամենալավ որակ ունեցող